Občina Šalovci

Šalovci 162, 9204 Šalovci
T: 02 559 80 50
F: 02 559 80 54
E: info@salovci.si

Delovni čas:
7.00 - 15.00 PON, TOR, ČET
7.00 - 17.00 SRE
7.00 - 13.00 PET

Koristne povezave

POLICIJA SVETUJE

Spoštovane občanke in občani,

ker je čas spravil kmetijskih pridelkov, je z vidika varnosti udeležencev v cestnem prometu v tem času izstopajoča problematika varstva cest. Opozoriti želimo na dolžnosti udeležencev in posledice v primeru kršitev določb zakonodaje. Sami želimo le, da do posledic ne bi prišlo! Želimo, da ste tudi v tem času na naših cestah varni!

Zakon o cestah (cestah (Uradni list RS, št. 109/10, 48/12, 46/15 in 10/18) v 5. členu določa, da je prepovedano ogrožanja varne uporabe javne ceste. Javna cesta je cesta, ki jo država ali občina, v skladu z merili za kategorizacijo javnih cest, razglasi za javno cesto določene kategorije in jo lahko vsak prosto uporablja na način in pod pogoji, določenimi z zakonom in drugimi predpisi.

Zakon med drugim prepoveduje

· orati na razdalji manj kot 4 metre od roba cestnega sveta v pravokotni smeri na cesto ali na razdalji manj kot 1 meter od roba cestnega sveta vzporedno s cesto;

· na cestišču javne ceste:

o razsipati sipek material, razen posipnih materialov v času izvajanja zimske službe, nanašati blato ali ga kako drugače onesnaževati;

o onesnažiti cestišče z olji in mazili ali drugimi snovmi;

o vlačiti hlode, veje, skale in podobne predmete kot tudi pluge, brane in drugo kmetijsko orodje ter druge dele tovora.

Preden se voznik vključi v promet na javni cesti s kolovozne poti, nekategorizirane ceste, individualnega priključka, območja izvajanja del ali druge zemljiške površine, mora voznik odstraniti z vozila zemljo ali blato, ki bi lahko onesnažilo vozišče.

Zakon predpisuje za kršitelje globo od 1.000 eurov (za voznika) in do 4.000 eurov (za pravno osebo ali samostojnega podjetnika).

Želimo, da živite varno!

Policisti Policijske postaje Gornji Petrovci