Občina Šalovci

Šalovci 162, 9204 Šalovci
T: 02 559 80 50
F: 02 559 80 54
E: info@salovci.si

Delovni čas:
7.00 - 15.00 PON, TOR, ČET
7.00 - 17.00 SRE
7.00 - 13.00 PET

Koristne povezave

Ravnanje z biološko razgradljivimi kuhinjskimi odpadki in zelenim vrtnim odpadom

Obveščamo vas, da mora skladu z Uredbo o ravnanju z biološko razgradljivimi kuhinjskimi odpadki in zelenim vrtnim odpadom (UL RS, št. 39/10) zbiralec oziroma izvajalec javne službe povzročitelje bioloških odpadkov iz gospodinjstev oziroma imetnike kuhinjskih odpadkov iz gostinstva na krajevno običajen način obveščati o pravilnem ravnanju s tovrstnimi odpadki.

V ta namen vam  prilagamo članek Gospodarno ravnanje z biološkimi odpadki.